Kørekort – Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger – alfabetisk ordnet

Afbud til kørsel:

Afbud til kørelektioner på vej skal ske senest dagen før kl. 16.00.
Afbud til manøvrebane skal ske 3 dage før.
Afbud til køreteknisk anlæg skal ske 7 dage før.

Ved udeblivelse eller for sent afbud vil du som udgangspunkt blive afkrævet betaling alligevel.
Vi har dog naturligvis forståelse for akut opståede situationer/sygdom.

Bestilling af prøver:

Allerede kort tid efter holdstart skal du ansøge myndighederne om at få kørekort/bestille teoriprøve.

Til det brug skal du fremskaffe:

 1. Lægeattest, udstedt af din egen sædvanlige læge.
 2. Bevis for førstehjælpskursus
 3. Ansøgning om kørekort (bliver udleveret til dig ved holdstart)
 4. Kopi af dit sygesikringsbevis
 5. Efter aflevering af disse papirer, vil du modtage et betalingslink på din E-boks. Via dette link, skal du betale 600 kr. til statskassen for teori/køreprøve.
 6. Personer under 18 år, skal derudover aflevere en samtykkeerklæring (forældresamtykke).

Alt ovenstående afleveres til køreskolen.

Betaling:

Efter holdstart får du en får du en faktura på den løsning du har valgt. Se mere her. Du behøver således ikke tage penge med til betaling ved holdstart. Al kørsel som ikke er forudbetalt gennem pakkeløsning, betales direkte til den kørelærer man kører med efter endt kørelektion.

Skulle du afbryde forløbet, refunderer vi for de ydelser du ikke har brugt, dog ikke for teorikurset. Den rabat du har fået da du købte pakken, bortfalder naturligvis.

De i pakken indeholdte ydelser, skal bruges inden for 1 år fra fakturadato.

Fejl under køreprøven:

Sådan bedømmer den sagkyndige eventuelle fejl begået under køreprøven: Rigspolitiets fejlkatalog.

Førstehjælpskursus:

Du kan læse mere om vores førstehjælpskursus her:

Glatbane:

Se køreteknisk kursus.

Kalender:

Se hvornår vi afholder de enkelte undervisningsmoduler (teori) i vores kalender.

Kontrol af bil:

Til den praktiske køreprøve skal du kunne kontrollere diverse væsker i motorrummet, samt om bilen er i forsvarlig stand. Se mere her.

Kørelektioner på vej:

Påbegyndes ca. 3 uger efter holdstart og aftales med den kørelærer du får tildelt. Kørelektionerne starter hvis ikke andet er aftalt, på køreskolen.
NB! Vær opmærksom på at loven kræver at teori og kørsel følges ad. Det betyder, at du skal ud og køre mindst 1 gang om ugen, og derfor er det vigtigt, at du har tid til at tage kørelektioner. Der er rift om køretiderne på hverdage efter kl. 15.00 samt tidlig morgen, så det må påregnes at det også kan blive aktuelt at køre mellem 8.00 og 15.00 på hverdage for at overholde lovgivningen.
Afbud til kørelektioner skal ske senest kl. 16 dagen før. Ved senere afbud skal lektionen betales alligevel.

Køreteknisk kursus (glatbane):

Foregår normalt på:

Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg
Amagerlandevej 282 (ved flyvergrillen)
2770 Kastrup.
Tlf. : 32 51 04 32

Du bestiller kurset ved at ringe/komme i vores “træffetid” mandag og onsdag kl. 16-18. Du kan også sende en e-mail til [email protected] med angivelse af dine ønsker om dag/tidspunkt.

Afbud til køreteknisk kursus skal ske senest 7 døgn før.

Links:

Om regler, sikker trafik m.m.:

Sikkertrafik.dk

Download politiets fejlkatalog

Ankenævn for køreundervisning

Manøvrebane (kravlegård):

Inden du kommer ud og køre på vej, skal du på lukket manøvrebane, også kaldet ”kravlegården”. På manøvrebanen skal du lære den grundlæggende betjening og manøvrering af en bil. Dag og tidspunkt aftales på første teoriaften. Vær opmærksom på at det undertiden kan være i dagtimerne på en hverdag, da vi ellers ikke altid kan få plads på banen.

Mødested: Køreskolen. Du bliver normalt kørt til og fra banen. Grundet Corona prøver vi i øjeblikket at begrænse antallet af personer i samme bil. Derfor skal du regne med selv at skulle transportere dig til banen.

Manøvrebanen er lovpligtig og skal attesteres på ansøgningen til kørekort, samt på lektionsplanen. Undervisningstiden skal mindst være 4 lektioner = 3 klokketimer. Dertil kommer transporttid og evt. pause, så regn med mindst 4 timer. Du skal læse i din teoribog om manøvrer på lukket øvelsesplads, inden du kommer ud på banen. Det kan også være en god ide at sætte sig bag rattet i en bil (uden at køre) for at fornemme, hvor f.eks. pedalerne sidder. Husk i øvrigt at tage nogle velegnede sko ( f.eks. kondisko) med ud på banen, med ikke for tykke og hårde såler , så du bedre kan føle pedalerne. Medbring evt. noget at drikke/spise til pauserne.

Afbud til manøvrebane senest 3 døgn før.

Moduler (teori):

Indholdet af teori-modulerne ser du her. Datoer for vores teoriundervisning finder du i vores kalender.

Praktisk prøve:

Der køres køreprøver overalt i Storkøbenhavn. Vi forsøger normalt at få køreprøver så tæt på køreskolen, som det nu er muligt. Typisk i Valby, Hvidovre, Rødovre, Ishøj eller Høje Tåstrup. Blot for at nævne nogle eksempler.

Medbring:
 1. Lektionsplan
 2. Pas eller anden form for billedlegitimation
 3. Ansøgning om kørekort

Prøven køres normalt i den skolevogn, du har lært at køre i.

Du mødes normalt med din kørelærer på køreskolen. Derfra kører I til prøvestedet, hvor I møder den prøvesagkyndige. Efter den sagkyndige har kontrolleret papirer m.v. skal prøven afvikles. Den varer typisk 45-50 minutter. Efter køreprøven kører du og din kørelærer tilbage til køreskolen. Alt dette  tager tid (ofte over 2 hele timer i alt), og det er derfor, du skal betale 1350 kr. til din kørelærer i forbindelse med køreprøven. Der er 1 kørsel til køreprøve inkluderet i pakken.
Afbud til prøven skal meddeles kørelæreren mindst 7 hverdage før.

Teori

Foregår på en fast ugedag på samme tidspunkt. Et hold, der starter f.eks. en mandag kl. 17.30, vil fortsætte sådan. Teoriundervisningen tager ca. 2½ time pr. gang.  Indholdet af teori-modulerne ser du her.

Teoriundervisning er obligatorisk for førstegangserhververe af kørekort. Reglerne åbner dog mulighed for 1 gang fravær. Se vores teorikalender her. Hvis du har problemer med at følge holdet fra start til slut, har vi altid en mere fleksibel løsning.

Teoriprøven:

Foregår normalt på følgende adresse:

Københavns Politi
Toftegårds Plads
Gammel Køge Landevej 1
2500 Valby

Medbring:

 1. Pas eller anden form for billedlegitimation.
 2. Lektionsplan
 3. Ansøgning om kørekort.

Afbud til teoriprøven skal meddeles køreskolen mindst 7 hverdage før.