Kørekort – Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger – alfabetisk ordnet

Afbud til kørsel:

Afbud til kørelektioner på vej skal ske senest dagen før kl. 16.00.
Afbud til manøvrebane skal ske 3 dage før.
Afbud til køreteknisk anlæg skal ske 9 dage før.

Ved udeblivelse eller for sent afbud vil du som udgangspunkt blive afkrævet betaling alligevel.
Vi har dog naturligvis forståelse for akut opståede situationer/sygdom.

Bestilling af prøver/godkendelse af ansøgning om kørekort:

 1. Log in på https://koreprovebooking.dk/ , som er kommunernes system til bookning af teori og køreprøver. Vær opmærksom på at du skal bruge NemID.
 2. Opret dit kørekortforløb (kat. B-alm. bil). Når du bliver bedt om at angive i hvilken kommune sagen behandles i, skal du angive Albertslund (fordi køreskolen ligger i Albertslund). Ansøgere under 18 år, skal i systemet angive, at der skal sendes samtykke erklæring til forældrene.
 3. Systemet vil også bede dig om at betale gebyr for prøven. Dette gebyr har intet med selve køreskolen at gøre, og er ikke inkluderet i “pakken”. Se evt. her. Vi kan først bestille en prøve, når det er betalt.
 4. Når du har udfyldt det fornødne bedes du printe “Ansøgning om kørekort” ud. Den kaldes også “P23”. Aflever den så på køreskolen ved holdstart.
 5. Fremskaf så snart som muligt en lægeattest til kørekort (lavet af din egen læge). Kuverten med lægeattesten afleveres på køreskolen (gerne ved holdstart, men ikke nødvendigvis) med dit navn og cpr. nr. skrevet uden på kuverten. Du må ikke åbne kuverten. Det er kun Borgerservice der må det. Sammen med lægeattesten skal du aflevere et kørekortfoto (samme slags som til pas). Køreskolen afleverer det hele på Borgerservice.
 6. Sørg for at tage et førstehjælpskursus. Tilmelding her. Førstehjælpskurset bliver automatisk registeret i systemet, så du behøver ikke at aflevere beviset.

Betaling:

Efter holdstart får du en får du en faktura på den løsning du har valgt. Se mere her. Du behøver således ikke tage penge med til betaling ved holdstart. Al kørsel som ikke er forudbetalt gennem pakkeløsning, betales direkte til den kørelærer man kører med efter endt kørelektion.

Skulle du afbryde forløbet, refunderer vi for de ydelser du ikke har brugt, dog ikke for teorikurset. Den rabat du har fået da du købte pakken, bortfalder naturligvis.

De i pakken indeholdte ydelser, skal bruges inden for 1 år fra fakturadato.

Førstehjælpskursus:

Du kan læse mere om vores førstehjælpskursus her.
Afbud til førstehjælpskursus skal ske senest 2 dage før kursets afholdelse. Ved udeblivelse uden forudgående afbud, vil kurset skulle betales alligevel.

Glatbane:

Se køreteknisk kursus.

Kalender:

Se hvornår vi afholder de enkelte undervisningsmoduler (teori) i vores kalender.

Kontrol af bil:

Til den praktiske køreprøve skal du kunne kontrollere diverse væsker i motorrummet, samt om bilen er i forsvarlig stand. Se mere her.

Kørelektioner på vej:

Påbegyndes ca. 3 uger efter holdstart og aftales med den kørelærer du får tildelt. Kørelektionerne starter hvis ikke andet er aftalt, på køreskolen.
NB! Vær opmærksom på at loven kræver at teori og kørsel følges ad. Det betyder, at du skal ud og køre mindst 1 gang om ugen, og derfor er det vigtigt, at du har tid til at tage kørelektioner. Der er rift om køretiderne på hverdage efter kl. 15.00 samt tidlig morgen, så det må påregnes at det også kan blive aktuelt at køre mellem 8.00 og 15.00 på hverdage for at overholde lovgivningen.

Hvis du ønsker kørelektioner efter kl. 17.00, kan vi også  tilbyde dette. Dog til en merpris på 100,00 kr. inkl. moms pr kørelektion á 45 minutter (gælder ikke obligatorisk kørsel i mørke).

Afbud til kørelektioner skal ske senest kl. 16 dagen før. Ved senere afbud skal lektionen betales alligevel.

Køreteknisk kursus (glatbane):

Foregår normalt på:

Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg
Amagerlandevej 282 (ved flyvergrillen)
2770 Kastrup.
Tlf. : 32 51 04 32

Du bestiller kurset ved at ringe/komme i vores “træffetid” mandag og onsdag kl. 16-17.30. Du kan også sende en e-mail til info@dktrafik.dk med angivelse af dine ønsker om dag/tidspunkt.

Afbud til køreteknisk kursus skal ske senest 9 døgn før.

Links:

Om regler, sikker trafik m.m.:

Sikkertrafik.dk

Ankenævn for køreundervisning

Manøvrebane (kravlegård):

Inden du kommer ud og køre på vej, skal du på lukket manøvrebane, også kaldet ”kravlegården”. På manøvrebanen skal du lære den grundlæggende betjening og manøvrering af en bil. Dag og tidspunkt aftales på første teoriaften. Vær opmærksom på at det undertiden kan være i dagtimerne på en hverdag, da vi ellers ikke altid kan få plads på banen.

Mødested: Køreskolen. Du bliver normalt kørt til og fra banen.

Manøvrebanen er lovpligtig og skal attesteres på ansøgningen til kørekort, samt på lektionsplanen. Undervisningstiden skal mindst være 4 lektioner = 3 klokketimer. Dertil kommer transporttid og evt. pause, så regn med mindst 4 timer. Du skal læse i din teoribog om manøvrer på lukket øvelsesplads, inden du kommer ud på banen. Det kan også være en god ide at sætte sig bag rattet i en bil (uden at køre) for at fornemme, hvor f.eks. pedalerne sidder. Husk i øvrigt at tage nogle velegnede sko ( f.eks. kondisko) med ud på banen, med ikke for tykke og hårde såler , så du bedre kan føle pedalerne. Medbring evt. noget at drikke/spise til pauserne.

Afbud til manøvrebane senest 3 døgn før.

Moduler (teori):

Indholdet af teori-modulerne ser du her. Datoer for vores teoriundervisning finder du i vores kalender.

Praktisk prøve:

Der køres køreprøver flere steder i Storkøbenhavn. Vi forsøger normalt at få køreprøver så tæt på køreskolen, som det nu er muligt.

Medbring:
 1. Lektionsplan.
 2. Pas eller anden form for billedlegitimation.
 3. Ansøgning om kørekort.
 4. Hvis du i forvejen har kørekort til fx knallert eller Mc, skal dette også medbringes.

Prøven køres normalt i den skolevogn, du har lært at køre i.

Du mødes normalt med din kørelærer på køreskolen. Derfra kører I til prøvestedet, hvor I møder den prøvesagkyndige. Efter den sagkyndige har kontrolleret papirer m.v. skal prøven afvikles. Den varer typisk 45-50 minutter. Efter køreprøven kører du og din kørelærer tilbage til køreskolen. Alt dette  tager tid (ofte over 2 hele timer i alt), og det er derfor, du skal betale 1500 kr. til din kørelærer i forbindelse med køreprøven. Der er 1 kørsel til køreprøve inkluderet i pakken.
Afbud til prøven skal meddeles kørelæreren mindst 7 hverdage før.

Teori

Foregår på en fast ugedag på samme tidspunkt. Et hold, der starter f.eks. en mandag kl. 17.30, vil fortsætte sådan. Teoriundervisningen tager ca. 2½ time pr. gang.  Indholdet af teori-modulerne ser du her.

Teoriundervisning er obligatorisk for førstegangserhververe af kørekort. Reglerne åbner dog mulighed for 1 gang fravær. Se vores teorikalender her. Hvis du har problemer med at følge holdet fra start til slut, har vi altid en mere fleksibel løsning.

Teoriprøven:

Foregår normalt på følgende adresse:

Færdselsstyrelsen
Amager Strandvej 390
2770 Kastrup

Medbring:

 1. Pas eller anden form for billedlegitimation.
 2. Lektionsplan (gælder ikke generhverv).
 3. Ansøgning om kørekort.
 4. Hvis du i forvejen har kørekort til fx knallert eller Mc, skal dette også medbringes.

Afbud til teoriprøven skal meddeles køreskolen mindst 5 hverdage før.

Nu også bil med automatgear (elbil)!