Undervisningsforløbet/Lektionsplan

UNDERVISNINGSFORLØBET

 

1 modul i teori= Normalt 3×45 minutter.                    1 modul i kørsel = Normalt 2×45 minutter.

 

TEORI: Modul 1 

Uddannelsens formål og indhold.

Krav til teoriprøven og den praktiske prøve.

Elevens forberedelse til de enkelte lektioner.

Betingelser for at få kørekort

Lovbestemmelser om kørekort

Motor, tænding og speeder.

Kobling.

Gear.

 

TEORI: Modul 2    Blå teoribog side 13-27 og 35-50. 

Bilens indretning, udstyr og dokumenter.

Køretøjers manøvreegenskaber

 

KØRSEL: Modul 3    OBS! 4×45 minutter. Blå teoribog side 29-33.

Manøvrebane. Mødested: Køreskolen. Du bliver kørt til og fra banen.       :

Dette modul må godt finde sted efter modul 4, men skal helst være afholdt inden modul 5.

Inden du kommer ud og køre på vej, skal du på lukket manøvrebane, også kaldet ”kravlegården”. På manøvrebanen skal du lære den grundlæggende betjening og manøvrering af en bil.

Manøvrebanen er lovpligtig og skal attesteres på ansøgningen til kørekort, samt på lektionsplanen.

Undervisningstiden skal mindst være 4 lektioner = 3 klokketimer. Dertil kommer transporttid og evt. pause, så regn med mindst 4 timer.

Du skal læse i din teoribog om manøvrer på lukket øvelsesplads inden du kommer ud på banen.

Det kan også være en god ide, at sætte sig bag rattet i en bil (uden at køre), for at fornemme hvor f.eks. pedalerne sidder.

Husk i øvrigt at tage nogle velegnede sko (f.eks. kondisko) med ud på banen, med ikke for tykke og hårde såler, så du bedre kan føle pedalerne.

Afbud til manøvrebane senest 3 døgn før.

 

TEORI: Modul 4    Blå teoribog side 51-80.

Trafikantadfærd

Risikoforhold ved vejene.

 

TEORI: Modul 5    Blå teoribog side 81-108.

Grundregler for færdsel

Igangsætning

Hastighed

Placering under ligeud kørsel

Vognbaneskift/sammenfletning

Vending.

 

KØRSEL: Modul 6    OBS! Vi mødes på køreskolen hvis ikke andet er aftalt.

Igangsætning

Hastighed

Placering under ligeud kørsel

Vognbaneskift/sammenfletning

Vending

Alle kan ikke køre på samme tid, hvorfor fleksibilitet med hensyn til køretider fra elevens side, er nødvendig. Der er rift om køretiderne på hverdage efter kl. 15.00 samt tidlig morgen, så det må påregnes at det kan blive aktuelt at køre mellem 8.00 og 15.00 på hverdage for at overholde lovgivningen.

Kørelektionerne er tilrettelagt efter en stigende sværhedsgrad, således at manøvrerne på vej, går fra en lettere til en sværere manøvre, samtidig tages der hensyn til den enkelte elevs niveau og forudsætninger for at køre bil, Kørelektionerne skal følge teoriundervisningen nøje. Loven siger at du skal have mindst 16 lektioner ude på vejen.
Det er forskelligt hvor mange lektioner den enkelte elev har brug for, for at kunne bestå en køreprøve. Det afhænger blandt andet af interessen og forkundskaber.
Du skal således ikke regne med at du er klar til køreprøve, når du er kommet igennem de 21 moduler. På det tidspunkt har du blot prøvet alle manøvrer, hvilket ikke nødvendigvis betyder at du kan udføre dem rigtigt hver gang.

Kørelektioner som ikke i forvejen er betalt gennem en pakke, skal betales efter endt kørsel.

Vær opmærksom på at afbud til kørelektioner, skal meldes senest kl. 16.00 dagen før du skal køre.

Brug evt. kørelærerens eller køreskolens telefonsvarer eller sms. Ved for sent afbud eller udeblivelse, skal lektionerne betales alligevel.

TEORI: Modul 7    Blå teoribog 108-125.

Kørsel forbi holdende og gående

Møde

Kørsel foran eller efter andre

Kørsel i trafiksanerede områder.

Prøve

KØRSEL: Modul 8

Kørsel forbi holdende og gående

Møde

Kørsel foran eller efter andre

Kørsel i trafiksanerede områder.

TEORI: Modul 9    Blå teoribog side 125-142.

Fremkørsel mod kryds

Ligeud kørsel i kryds

Højresving i kryds.

Prøve

KØRSEL:Modul 10

Fremkørsel mod kryds

Ligeud kørsel i kryds

Højresving i kryds.

TEORI: Modul 11  Blå teoribog side 142-151.

Venstresving i kryds

Kørsel i Rundkørsel

Prøve

KØRSEL: Modul 12

Venstresving i kryds

Kørsel i rundkørsel

TEORI: Modul 13  Blå teoribog side117-122 og 151-158 og 171-172

Overhaling

Kørsel på motorvej og motortrafikvej

Kørsel i tunnel

Prøve

KØRSEL: Modul 14

Overhaling

Kørsel på motorvej og motortrafikvej

TEORI: Modul 15  Blå teoribog side159-167

Kørsel i tæt trafik

Standsning og parkering

Prøve

KØRSEL: Modul 16

Kørsel i tæt trafik

Standsning og parkering

 

TEORI: Modul 17 Blå teoribog side 168-172.

Kørsel i mørke

Evt. Gennemgang af rundkørslen i Høje Tåstrup

Forberedelse til teoriprøve

Prøve

KØRSEL: Modul 18

Kørsel i mørke. (1×45 minutter)

KØRSEL: Modul 19

Repetition efter behov. Hvis der ikke er andre øvelser som er vigtigere, kører vi ofte i rundkørslen i Høje Taastrup (1×45 minutter)

TEORI: Modul 20 OBS! 4×45 minutter Blå teoribog side 173-192

Særlige risikoforhold

Køretekniske forhold

Forberedelse til manøvrer på køreteknisk anlæg

 

Det videre forløb:

Afhængigt af hvordan du kører, kan det nu være påkrævet at køre nogle repetitionslektioner, inden du går videre til modul 21

 

KØRSEL: Modul 21 OBS! 4×45 minutter Køreteknisk kursus (glatbane)

Dette kursus bestilles når du og din kørelærer er enige om at du er klar til det. Du bestiller ved at henvende dig til køreskolen i kontortiden mandag og onsdag kl. 16-18 på tlf. 40 45 37 97, eller ved at sende en e-mail til [email protected] hvor du angiver hvornår du ønsker at komme derud. Regn med en ventetid på 14 dage. Hvis du ikke har betalt en samlet pakke, skal kurset betales ved bestilling.

Afbud skal meldes 9 dage før!

Medbring lektionsplan og ”ansøgning om kørekort”

Du sørger selv for at komme ud på anlægget. Se evt.  www.rejseplanen.dk

Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S
Amager Landevej 282
2770 Kastrup
Tlf. 32 51 04 32