Når du skal til praktisk prøve

Praktisk køreprøve

Til køreprøven medbringes:

  • Ansøgning om kørekort.
  • Lektionsplan
  • Pas eller anden form for billedlegitimation.
  • Hvis du i forvejen har et kørekort, skal dette også medbringes.

Desuden koster det 1500 kr. som skal betales, hvis du ikke har betalt det gennem pakken. Det er betaling for den tid du lægger beslag på kørelærer og skolevogn. Der går normalt ca. 2 timer (2×60 minutter) fra vi mødes til vi er tilbage igen.

Du er selv medansvarlig for at holde dig orienteret om hvornår du skal til prøve!

Husk at du til prøven skal kunne kontrollere bilen. Du vil normalt blive bedt om at kontrollere 3 ting. Få hjælp her .