Specialkursus med henblik på kørekort til almindelig bil
-til personer med særlige udfordringer.

Forløbet tager hensyn til at der blandt deltagerne kan være personer med fx:

 • Forskellige former for diagnoser som fx ADHD, autisme m.v.
 • Sociale problemer og/eller adfærdsproblemer.
 • Manglende selvværd.
 • Ordblindhed.
 • Ringe/rustne almene færdigheder i læsning og skrivning.
 • Talblindhed.
 • Koncentrationsbesvær.
 • Tidligere misbrug.
 • Generelle indlæringsvanskeligheder.

Netop denne målgruppe er personer, som ofte ”drukner” i de almindelige kørekortforløb på de forskellige køreskoler.

Undervisningen i det nedenfor beskrevne kørekortforløb bliver udført af kørelærere med erfaring og kurser i undervisning af elever med særlige udfordringer/diagnoser. Vi har tidligere afholdt flere kurser i det daværende EGU-regi.

Forløbet indeholder:

 • Udvidet teorikursus, tilrettet med ekstra pauser. Små hold. 12 lektioner mere end lovkravet.
 • Manøvrebane (kravlegård), alt inklusive. Med ekstra tid i forhold til lovkrav.
 • 16 kørelektioner på vej.
 • Køreteknisk kursus. 4 lektioner på køreteknisk anlæg (glatbane).
 • Prøvebestilling/oprettelse/kontakt til Borgerservice.
 • Online teoribog med oplæsningsfunktion.
 • Onlineadgang til teoriprøver og undervisningsvideoer.
 • Kørsel i forbindelse med køreprøve: Fra undervisningssted 45 minutter før prøvetid + kørsel til prøve + kørsel tilbage til undervisningsstedet.
 • Førstehjælpskursus.
 • Tilbagemeldinger til betalende instans, fx kommune/arbejdsplads og eventuelle støttepersoner.

Den samlede pris på ovenstående vil være 25.000 kr. inklusive moms pr. person. Hertil kommer gebyr til staten på 1000 kr. pr. elev. Ekstra kørelektioner vil koste 550 kr. pr. 45 minutter. Ikke beståede prøver vil medføre ekstra omkostninger i form af gebyr til staten, ekstra kørelektioner og kørsel til køreprøve.

Erfaringer viser, at det er de færreste, der i Storkøbenhavn kan klare sig med lovkravet på 16 praktiske lektioner. Når vi samtidig tager i betragtning, at det er en særlig målgruppe, må det forventes, at eleverne skal have mellem 6 og 20 kørelektioner ekstra ud over de 16 lovpligtige. Men den slags er meget individuelt og umuligt at sige på forhånd.

Vi starter hold d. 18/10 2022. Der vil være teori 2 gange ugentligt tirsdag og torsdag kl. 9.00-11.15. I alt 13-15 gange. Forudsætning for holdstart er mindst 6 deltagere. Vi lukker maksimalt 9 personer ind på holdet for at skabe et trygt miljø uden for mange personer.

Al kørsel vil foregå på hverdage i dagtimerne, undtagen den obligatoriske mørkekørsel.

Ønsket med dette kørekort forløb er at tilbyde personer med særlige udfordringer et professionelt og solidt forløb i trygge rammer og med omsorgsfuld hensyntagen til de udfordringer, der måtte være.
Hvis dette kørekortforløb har interesse, så kontakt os på info@dktrafik.dk eller telefon 40453797.
Tilmelding ligeledes på info@dktrafik.dk , med angivelse af navn, e-mailadresse, telefonnummer.