Coronapas og legitimation

Lige en præcisering af myndighedernes regler vedr. coronapas og legitimation:

I skal både til teoriundervisning, manøvrebaneundervisning, almindelige køretimer, glatbane, teoriprøver og praktiske køreprøver samt førstehjælpskurser medbringe:

 1. Coronapas som skal dokumentere:
  • Negativ test, der er højst 72 timer gammel fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
   eller
  • positiv test, der er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
   eller
  • gennemført vaccinationsforløb mod covid-19.

 2. Desuden skal I medbringe pas, (kørekort), sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort, så man kan se at navnet på indehaveren af coronapasset svarer til det på identitetskortet.
  Dokumentationen kan foreligge både i papirformat og elektronisk.

 3. Og så skal I naturligvis også medbringe mundbind. Skulle I alligevel glemme mundbindet, har vi nogle på lager ?

Coronapasset og legitimation, skal forevises ved ankomst til teorilokalet eller skolevognen.

Vi gør opmærksom på, at vi som køreskole er forpligtiget til at bortvise jer, hvis i ikke opfylder betingelserne.

I forbindelse med aftalte kørelektioner, vil vi kræve betaling for lektionen, hvis i møder op uden at kunne præstere ovenstående.

SÅ HUSK AT MELDE AFBUD TIL KØRELÆREREN, SENEST DAGEN FØR INDEN KL. 16.00, HVIS I IKKE KAN MEDBRINGE LEGITIMATION OG ET CORONAPAS SOM OPFYLDER BETINGELSERNE.

VIGTIGT VEDR. CORONA: