Coronapas og legitimation

Lige en præcisering af myndighedernes regler vedr. coronapas og legitimation:

I skal både til teoriundervisning, manøvrebaneundervisning, almindelige køretimer, glatbane, teoriprøver og praktiske køreprøver samt førstehjælpskurser medbringe:

 1. Coronapas som skal dokumentere:
  • Negativ test, der er højst 48 timer gammel fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget. Hvis det er en Pcr-test, må den være op til 72 timer gammel.
   eller
  • positiv test, der er mindst 14 dage og højst 6 måneder gammel, fra tidspunktet hvor testen blev foretaget,
   eller
  • gennemført vaccinationsforløb mod covid-19.

 2. Desuden skal I medbringe pas, (kørekort), sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort, så man kan se at navnet på indehaveren af coronapasset svarer til det på identitetskortet.
  Dette gælder dog ikke ved brug af sundhedsmyndighedernes app “Coronapas”, hvor skærmen viser “Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elementer på skærmen.

Coronapasset og legitimation, skal forevises ved ankomst til teorilokalet eller skolevognen.

Vi gør opmærksom på, at vi som køreskole er forpligtiget til at bortvise jer, hvis i ikke opfylder betingelserne.

I forbindelse med aftalte kørelektioner, vil vi kræve betaling for lektionen, hvis i møder op uden at kunne præstere ovenstående.

SÅ HUSK AT MELDE AFBUD TIL KØRELÆREREN, SENEST DAGEN FØR INDEN KL. 16.00, HVIS I IKKE KAN MEDBRINGE ET CORONAPAS SOM OPFYLDER BETINGELSERNE.

Fra og med d. 29/11 2021 skal der forevises et gyldigt Coronapas for at deltage i teori og kørelektioner, samt teori og køreprøver.