Godkendelse af forløb og bestilling af teoriprøve

For at det skal være muligt at bestille teoriprøve m.v. til dig, skal du først godkendes til at tage kørekort af myndighederne. Derfor skal gøre følgende:

  1. Log in på https://koreprovebooking.dk/ , som er kommunernes system til bookning af teori og køreprøver. Vær opmærksom på at du skal bruge NemID.
  2. Opret dit kørekortforløb (kat. B-alm. bil). Når du bliver bedt om at angive i hvilken kommune sagen behandles i, skal du angive Albertslund (fordi køreskolen ligger i Albertslund). Ansøgere under 18 år, skal i systemet angive, at der skal sendes samtykke erklæring til forældrene.
  3. Systemet vil også bede dig om at betale gebyr for prøven. Dette gebyr har intet med selve køreskolen at gøre, og er ikke inkluderet i “pakken”. Se evt. her. Vi kan først bestille en prøve, når det er betalt.
  4. Når du har udfyldt det fornødne bedes du printe “Ansøgning om kørekort” ud. Den kaldes også “P23”. Aflever den så på køreskolen ved holdstart.
  5. Fremskaf så snart som muligt en lægeattest til kørekort (lavet af din egen læge). Kuverten med lægeattesten afleveres på køreskolen (gerne ved holdstart, men ikke nødvendigvis) med dit navn og cpr. nr. skrevet uden på kuverten. Du må ikke åbne kuverten. Det er kun Borgerservice der må det. Sammen med lægeattesten skal du aflevere et kørekortfoto (samme slags som til pas). Køreskolen afleverer det hele på Borgerservice.
  6. Sørg for at tage et førstehjælpskursus. Tilmelding her. Førstehjælpskurset bliver automatisk registeret i systemet, så du behøver ikke at aflevere beviset.