Bestilling af teoriprøve

For at det skal være muligt at bestille teoriprøve m.v. til dig, skal du først godkendes til at tage kørekort af myndighederne. Derfor skal gøre følgende:

  1. Log in på https://koreprovebooking.dk/ , som er kommunernes system til bookning af teori og køreprøver. Vær opmærksom på at du skal bruge NemID.
  2. Opret dit forløb. Når du bliver bedt om at angive i hvilken kommune sagen behandles i, skal du angive Albertslund (fordi køreskolen ligger i Albertslund). Ansøgere under 18 år, skal i systemet angive, at der skal sendes samtykke erklæring til forældrene. Et alternativ er at downloade erklæringen og printe/udfylde den. Kan downloades her.
    Systemet vil også bede dig om at betale gebyr for prøven. Dette gebyr har intet med selve køreskolen at gøre, og er ikke inkluderet i “pakken”. Se evt. her. Vi kan først bestille en prøve, når det er betalt.
  3. Når du har udfyldt det fornødne bedes du printe “Ansøgning om kørekort” ud. Den kaldes også “P23”. Aflever den så på køreskolen når du kommer til teori. Hvis du ikke har en printer, kan du sende filen til [email protected] . Så skal vi nok printe den for dig.
  4. Fremskaf en lægeattest til kørekort (lavet af din egen læge). Kuverten med lægeattesten afleveres på køreskolen med dit navn og cpr. nr. skrevet uden på kuverten. Du må ikke åbne kuverten. Det er kun Borgerservice der må det. Køreskolen afleverer kuverten på Borgerservice.
  5. Fremskaf ligeledes et kørekortfoto (samme slag som til pas). Kørekortfotoet afleveres på køreskolen sammen med lægeattesten.
  6. Sørg for at tage et førstehjælpskursus (dette skal blot tages inden bestilling af selve køreprøven, så det haster ikke i første omgang). Førstehjælpskurset bliver automatisk registeret i systemet, så du behøver ikke at aflevere beviset.

VIGTIGT VEDR. CORONA: